Privacybeleid

1. Inleiding
Dit privacybeleid beschrijft hoe Van Schaaijk Studio, hierna te noemen "wij" of "de webshop", persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt die worden verstrekt door gebruikers van onze webshop. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en streven ernaar om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verzameling van persoonsgegevens
2.1 Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van bestellingen en het verstrekken van informatie aan onze klanten. Dit kan onder meer de volgende informatie omvatten:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Betaalgegevens, zoals creditcardgegevens of andere betalingsinformatie.
  • Informatie over de bestellingen die door klanten worden geplaatst.

2.2 Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die door klanten vrijwillig worden verstrekt tijdens het bestelproces of bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Klanten kunnen ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan van invloed zijn op onze mogelijkheid om bepaalde diensten te leveren.

3. Gebruik van persoonsgegevens
3.1 Wij gebruiken persoonsgegevens om bestellingen te verwerken, betalingen te verwerken, leveringen uit te voeren en klantenservice te bieden.
3.2 Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om klanten op de hoogte te stellen van nieuwe producten, aanbiedingen, promoties of andere informatie die relevant kan zijn voor hun aankopen.
3.3 Wij zullen persoonsgegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of zoals wettelijk vereist.

4. Beveiliging van persoonsgegevens
4.1 Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging.
4.2 Wij gebruiken beveiligde verbindingen en encryptieprotocollen bij het verwerken van gevoelige informatie, zoals betalingsgegevens.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens
5.1 Wij bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
5.2 Klantgegevens worden bewaard zolang de klant een actieve account heeft. Indien een klant zijn/haar account verwijdert of inactief is gedurende een bepaalde periode, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, tenzij wettelijke verplichtingen dit vereisen.

6. Rechten van betrokkenen
6.1 Klanten hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de privacywetgeving. Deze rechten omvatten onder andere het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, het recht op rectificatie van onjuiste gegevens, het recht op verwijdering van gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
6.2 Klanten kunnen deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan dit privacybeleid worden vermeld.

7. Cookies
7.1 Onze webshop maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst en informatie bevatten over het gebruik van de website.
7.2 Klanten kunnen ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren in hun webbrowser-instellingen. Het weigeren van cookies kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van de webshop.

8. Externe links
8.1 Onze webshop kan links naar externe websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van deze websites. Wij raden klanten aan om het privacybeleid van deze externe websites te raadplegen voordat zij persoonsgegevens verstrekken.

9. Wijzigingen in het privacybeleid
9.1 Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze webshop. Klanten worden aangemoedigd om regelmatig het privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen.

10. Contactgegevens
10.1 Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens, kunnen klanten contact met ons opnemen via hello@vanschaaijkstudio.com

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14-05-2023.